Stonewash treatment for the Böker Nano´s  blade, frame & clip!

Stonewash treatment for the Böker Nano´s  blade, frame & clip!